Partners
Mensink & Stout neemt deel aan een bewindvoerderscollectief. Regelmatig worden met dit collectief intervisiebijeenkomsten gehouden en wordt er deelgenomen aan incompany-trainingen. In geval van ziekte of vakantie vindt waarneming plaats door één van onze collega’s.

Het bewindvoerderscollectief bestaat uit de volgende organisaties:

Mensink & Stout - www.mensinkenstout.nl

Geldzaken op de rit - www.geldzakenopderit.nl

Aanzet Bewind - www.aanzetbewind.nl
MENSINK & STOUT
Postbus 40107
8004 DC Zwolle
038-2304494
stout@mensinkenstout.nl

Postbus 5
7380 AA Klarenbeek
0575 - 501457
mensink@mensinkenstout.nl
REKENINGNUMMERS
NL61 ABNA 0402 1580 67

NL78 ABNA 0436 1533 51

KVK: 53665260
BTW: NL 850.967.569 B01

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden cursussen
Klachtenregeling
BRANCHEVERENIGING
VeWeVe - Brancheorganisatie voor
wettelijke vertegenwoordigers


Privacyverklaringen:
Inkomens- en budgetbeheer
Wettelijke vertegenwoordiging
RECHTBANK
Mensink & Stout voldoet aan de
voorwaarden die zijn gesteld door
de Rechtbank om tot bewindvoerder
en mentor te worden benoemd. De
Rechtbank controleert jaarlijks of
aan deze voorwaarden nog wordt
voldaan.